Yhdysvallat pyristelee vakavan opiaattiepidemian kourissa, jossa yhdistyvät niin taloudelliset, poliittiset kuin kulttuurillisetkin aspektit. Kriisi on vaatinut jo yli 70 000 ihmisen hengen, eli reilusti enemmän amerikkalaisten elämiä kuin Irakin tai Afganistanin sota yhteensä. Tässä artikkelissa käsittelemme opiaattiepidemian aiheuttaneita tekijöitä, jotka karkeasti jaettuna liittyvät pitkälti lainsäädännöllisiin ja kulttuurillisiin tekijöihin.

Fentanyyli suurimpana tappajana

Kaikkein eniten yliannostuksia aiheuttanut lääke on fentanyyli, voimakas synteettinen opiaatti, jota määrättiin alun perin vakavista leikkauksista toipumiseen. Yhdysvalloissa lääkärit kuitenkin jakoivat lääkettä monesti avokätisesti potilaille, jotka eivät kärsineet merkittävistä kivuista. Fentanyyli aiheuttaa voimakasta riippuvuutta suhteellisen herkästi, minkä seurauksena maahan syntyi ennenäkemätön lääke- tai huumeriippuvaisten joukko. Opiaattien käyttäjiä ei voi puhtaasti luokitella huume- tai lääkeriippuvaisiksi, sillä merkittävä osa esimerkiksi fentanyylin käyttäjistä hankkii sitä lääkärin määräämällä reseptillä.

Osa lääkefirmoista markkinoi lääkettä epäeettisesti lääkäreille, mikä on vasta viime aikoina aiheuttanut voimakkaampaa reaktiota lainsäätäjien puolelta. Tästä esimerkkinä on joillekin lääkeyrityksille kuten Insysille ja Johnson & Johnsonille määrätyt satojen miljoonien sakot opiaattisyytteisiin liittyen. Etenkin Insys käytti törkeän epäeettisiä keinoja, kuten lääkäreiden suoraa lahjomista, keinona lisätä opiaattien myyntiä. Insysin johtaja tuomittiin vankeuteen maaliskuussa 2019. Vastatoimet kulminoituivat myös merkittävän opiaatteja tarjonneen lääkeyrityksen, Purdue Pharman, konkurssiin. Purdue Pharmaa pidetään merkittävimpänä epäeettisesti opiaattiagendaa ajaneena yrityksenä.

Kulttuurilliset tekijät taustalla

Yhdysvallat ovat pitkään ollut maa, jossa lääkereseptien saaminen jopa voimakkaisiin kipulääkkeisiin on ollut verrattain helppoa muihin länsimaihin verrattuna. Siksi opiaattiepidemian laajuutta ei voi selittää pelkästään lainsäädännön näkökulmasta. Lainsäädännön lisäksi yhtenä merkittävänä syynä pidetään väestön kasvanutta taloudellista ahdinkoa ja yleistä näköalattomuutta. Opiaattiepidemia iski pahiten pieniin maaseudulla sijaitsevaan kaupunkeihin, ja etenkin niihin, jossa entisajan ansaintakeinot olivat kavenneet tai kokonaan kadonneet. Monet niin sanotut hiilikaivoskaupungit olivat otollista maata opiaattiriippuvuuden kehittymiselle, etenkin kun taloudellisten ja kulttuurillisten ongelmien perään lisättiin tiettyjen lääkeyritysten moraaliton voittojen tavoittelu. Lisäksi masennus on pitkään ollut kasvava ongelma Yhdysvalloissa, ja osa opiaattien käyttäjistä käyttää ainetta epävirallisesti ja usein laittomasti lääkinnälliseen käyttöön. Siksi verrattuna moniin muihin huumeisiin tai alkoholiin, opiaattikäyttäjien yleinen profiili eroaa muista päihdeongelmaisista, selvästi suuremman osan heistä ollessa nuoria, valkoisia sekä naisia.