Rakennuslupien muutoksista

Rakentaminen on jatkuvasti murroksessa ja tarve rakentamiselle kasvaa koko ajan. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että monet ihmisistä muuttaa pois maalta ja suunta kohti suuria kasvukeskuksia tai kaupunkeja. Monilla on myös tavoitteena rakennuttaa talo itselleen tai rakentaa oma talo. Rakentamiseen liittyy paljon asioita ja se on hyvin vaativat prosessi, joka vie aikaa ja vaatii myös paljon osaamista. Tällöin on hyvä tietää kaikki rakennusprosessiin liittyvät vaiheet ja yksi tärkeä niistä on rakennusluvan hakeminen. 

Melkein kaikkeen rakentamiseen vaaditaan rakennuslupa. Rakennusluvat kuitenkin ovat muutoksen keskellä ja on myös valmisteilla laki aloituksia, jotka tähtäävät alle 30 neliön rakennusten rakennuslupavapauteen. Nykyään alle 9 neliön rakennuksia voi rakentaa ilman rakennuslupaa. Rakennusluvan myöntää kuitenkin viranomainen ja on hyvä tietää, että rakennuslupaa tarvitaan myös, jos rakennukseen tehdään muutostöitä. Pienempiin töihin voidaan rakennusluvan sijaan hakea toimenpidelupaa, joka mahdollistaa niiden tekemisen ilman suurta hakuprosessia. 

Viranomainen joka rakennusluvan myöntää on kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslupaa haetaan aina kirjallisesti kunnalta ja kunnan viranomaiselta. Lupaa hakee aina rakennuspaikan haltija tai omistaja. Rakennuslupa etenee hakemisen jälkeen kuulemiseen, jonka jälkeen luvasta saadaan rakennuslupapäätös. 

Monet muutokset rakennuslupiin nykypäivänä keskittyvät myös ekologisuuteen ja niissä katsotaan, että rakennukset ovat hyvin energiaa säästäviä ja uusimpia ratkaisuja käytetään, jotta rakentaminen on myös vastuullista. Uudet muutokset rakennuslupiin ja mahdollisuus rakentaa pieniä rakennuksia ilman rakennuslupaa helpottaisi rakennusprosessin aloittamista. Kuitenkin uusien päätösten sisältämät määräyksen rakennusten energiatehokkuudesta, aiheuttavat haasteita pienrakentajille. Heidän pitää pystyä ottamaan huomioon kaikki mahdollinen ennen rakentamisen aloittamiseen, jotta voidaan varmistaa, että rakennuksesta tulee määräysten mukainen. 

On kuitenkin hyvä asia, että rakennuslupa prosessia kehitetään ja sitä viedään kohti nykyaikaa. Tällä on suuri vaikutus myös Suomen vanhemman rakennuskannan uusimisessa tai vaikka mökkien peruskorjauksessa. Nykyaikaiset teknologiat ovat myös tässä apuna esimerkiksi Geobear.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *