Politiikka luo lakeja moneen asiaan

Lakien säätäminen ei ole yksinkertaista puuhaa ja se vaatii monesti useita käsittely kertoja ja monien eri päättäjien hyväksyntää asiaan. Monesti uudet lait voivat jäädä odottamaan sopua ja niitä joudutaan muokkaamaan niin kauan, että jokainen osapuoli on tyytyväinen lopputulokseen. Esimerkkejä on monilta aloilta ja varsinkin  alat, jotka kehittyvät nopeasti ja vaikuttavat moniin ihmisiin ovat monesti lainsäädännön keskipisteessä.

Yksi tärkeä laki on maankäytön ja rakentamisen lainsäädäntö. Tämä lainsäädäntö vaikuttaa todella moniin ihmisiin, koska varsinkin Suomessa lähes jokaisella on koti ja monilla meistä oma koti. On myös hyvä ymmärtää, että uudet lainsäädännöt vaikuttavat monesti myös menneisiin säädöksiin. Rakentamisessa tämä tarkoittaa, että aikaisemmin sallitut asiat eivät lainsäätämisen jälkeen enää ole sallittuja ja ne aiheuttavat rakentamiseen muutoksia. 

Tämä voi pahimmillaan tarkoittaa, että omaa asuntoa on muutettava mittavilla korjauksilla, jotta sen kunto voidaan saattaa uuden lainsäädännön mukaiseksi. Tällaisia esimerkkejä on monia rakentamisen puolelta. Jonain vuosikymmeninä suosittiin esimerkiksi maanvaraista perustusten rakentamista, joka nykypäivänä ei enää ole toimiva ratkaisu. Se voi aiheuttaa nykyisille asunnon omistajille tarvetta rakennuksen perustusten tai lattian korjaamiselle. Rakennuksen lattian nosto on mahdollista mutta se vaatii oikeat työkalut ja on usein hyvin kallista. 

Muita muutoksia ajan saatossa on tullut esimerkiksi vesiputkien rakentamiseen, jätteiden käsittelyyn sekä myös talojen energiatehokkuuteen. Tällaiset muutokset aiheuttavat aina monille ihmisille päänvaivaa sekä suuria kustannuksia. Tämän takia lainsäädännön säätäminen voi olla todella hidasta puuhaa ja siihen joudutaan käyttämään aikaa, resursseja ja rahaa. Lainsäädäntö on kuitenkin tehty turvaamaan monien ihmisten elämää ja olemista, joten sen kehittäminen on tärkeää eikä sitä saa jättää tekemättä. On vain hyväksyttävä, että kaikki ratkaisut eivät ole suosiollisia kaikille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *