Suomessa puhutaan varsin vähän median korruptiosta, mikä johtuu suurimmilta osin varmasti siitä, että suomalainen media kuuluu maailman vapaimpiin ja vähiten korruptoituneisiin. Suomalaisella medialla on tutkimusten mukaan Uuden-Seelannin ja Tanskan jälkeen maailman pienin korruptioaste. Olemme tottuneet, ja pidämme jopa itsestään selvänä, että toimittajat ovat puolueettomia ja kertovat kansalle parhaan kykynsä mukaan totuuden kulloisistakin tapahtumista. Suomalaisen median suoraselkäisyys saa helposti unohtamaan, että suurimmassa osassa maailman valtioista media on hyvinkin korruptoitunutta tai sen mielipiteitä ohjaavat vähintään jonkin verran erinäiset poliittiset ja taloudelliset intressit.

Suomalaiset tiedotusvälineet saavat suuren osan tiedoistaan eri maiden omien tiedotusvälineiden kautta, mikä hämärtää helposti tiedon totuudenmukaisuuden, sillä joidenkin maiden kohdalla on hyvin vaikeaa löytää luotettavaa tietolähdettä tapahtumien suhteen. Maailman korruptoituneimmat tiedotusvälineet sijaitsevat Syyriassa, Etelä-Sudanissa ja Somaliassa, mutta yleistäen voidaan sanoa, että suurin osa Aasian, Etelä-Amerikan, Afrikan, Lähi-Idän, Itä-Euroopan ja Venäjän tiedotusvälineistä ovat niin korruptoituneita, ettei niiden antamia tietoja voida hyödyntää sellaisenaan. Niin politiikan kuin talouden erinäisillä vaikuttajilla on monia hyviä syitä haluta vaikuttaa tiedotusvälineiden viestintään edistääkseen tavalla tai toisella omia pyrkimyksiään. Vaikka siis seuraisitkin maailman tapahtumia suomalaisista tiedotusvälineistä, et voi olla varma kaiken saamasi tiedon todenmukaisuudesta, sillä maailmassa ei ole olemassa yhtä kaikkitietävää ja näkevää voimaa, joka olisi kussakin maassa valmis välittämään tapahtumien kulun koko maailmalle koko totuudessaan.

Historia on usein osoittanut, että totuus tapahtumista ei välttämättä selviäkään kuin vasta useiden vuosikymmenten päästä. Miten sitten maailman politiikasta voi pysyä kärryillä, jos kaikki saamamme tieto on erinäisten välikäsien enemmän tai vähemmän vääristämää? Ensimmäinen askel maailman politiikan ymmärtämiseen on hyväksyä se tosiasia, että me emme voi olla täysin varmoja minkään tiedon korruptoimattomuudesta. On myös otettava huomioon, että kaikissa maissa median vapauden rajoittaminen ei ole niin räikeää, että koko maailma olisi siitä tietoista. Esimerkiksi monissa Euroopan maissa, joita suomalainen ei äkkiseltään miellä kovin korruptoituneiksi, kansalaiset ovat tottuneet siihen, että median välittämää informaatiota värittävät kyseisen tiedotusvälineen omistajien omat intressit. Näin on esimerkiksi Ranskassa, jonka media on maailman korruptoitumattomimpien tiedotusvälineiden listalla sijalla 23. Ranskan suurimmat uutiskanavat kuuluvat kaikki kouralliselle miljardöörejä, joten rankalaiset ovat tottuneet tulkitsemaan median viestintää tästä näkökulmasta käsin.

Oletko sinä tottunut seuraamaan uutisia useista eri lähteistä ja kenties jopa useilla eri kielillä? Kieliä osaavilla on se etulyöntiasema, että he voivat suomalaisen median näkökulman luettuaan siirtyä muiden maiden tiedotusvälineiden sivuille katsomaan, miten siellä samat tapahtumat on esitetty.