Yksittäisen kansalaisen voi joskus olla vaikea tietää, miten saisi vietyä eteenpäin omaa mielipidettä yhteiskunnan tilasta. Oman kotipaikkakunnan asioihin voi olla mahdollista vaikuttaa helposti ottamalla yhteys esimerkiksi kunnanhallitukseen, kirjoittamalla mielipidepalstalle tai järjestämällä kokouksia, joissa nostetaan aihe esille ja paikalle kutsutaan esimerkiksi kunnanhallitukseen kuuluvia ihmisiä. Miten pitäisi toimia, jos kokee, että yhteiskunnassa on korjattavaa laajemmalla tasolla, esimerkiksi lakien suhteen? Ratkaisu on kansalaisaloite.

Kansalaisaloitteella tarkoitetaan muutos- tai korjausvaatimusta, jonka on allekirjoittanut vähintään 50 000 äänioikeutettua Suomen kansalaista. Aloitteen tulee sisältää ehdotuksia, miten lakia tulisi muuttaa, ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä ja kattavat perustelut muutosehdotuksille. Kansalaisaloite voi koskea voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista ja sen tulee kohdistua yhteen asiakokonaisuuteen, joka on perusteltu hyvin.

Kansalaisaloiteen perustaminen voi kuulostaa helpolta työltä: kansalaisaloitteita varten on olemassa valmis sivusto, joka ohjaa aloitteen tekemiseen kohta kohdalta. Ei kuitenkaan riitä, että lomakkeen täyttää omasta mielestään tärkeästä näkökulmasta ja perustellen. On tärkeää tuntea lainsäädäntöä sen verran, että pystyy perustellusti esittämään muutosehdotukset ja tietää, mikä esimerkiksi perustuslain valossa on ylipäätään mahdollista. Moni kansalaisaloite on kaatunut johonkin lakitekniseen yksityiskohtaan, jota ei ole muistettu tai osattu ottaa huomioon aloitetta laadittaessa. Kannattaa konsultoida lakitekstejä tuntevaa ihmistä, sillä olisi ikävää jos huolella kerätty äänilista kaatuisi huolimattomuusvirheeseen.

Miten ääniä sitten kerätään? Äänien kerääminen kannattaa ajatella kampanjana: 50 000 ihmistä on paljon, eikä voi luottaa siihen, että tämä määrä ihmisiä vain sattumalta löytäisi tiensä juuri sinun aloitteesi äärelle. Siksi aloitetta kannattaa mainostaa eri sosiaalisissa medioissa, järjestää katutempauksia tai houkutella aloitetta ajamaan esimerkiksi tunnettuja vaikuttajia. Moni kansalaisaloite on onnistuneesti hoidettu maaliin ja aloitteiden avulla on saatu aikaa vaikuttavia muutoksia yhteiskunnassa.