Eduskunta eli Suomen parlamentti on elin, joka käyttää ylintä lainsäädäntövaltaa. Käytännössä eduskunta koostuu edustajista, jotka kansa on sille valinnut eduskuntavaaleissa. Suomessa eduskunta noudattaa siis edustuksellista demokratiaa, jossa kansa valitsee itselleen haluamansa edustajat edustamaan kansaa. Tämän lisäksi eduskunta valvoo hallituksen toimintaa ja osallistuu myös Euroopan unionin toimintaan.

Eduskunta koostuu 200 kansan äänestämästä edustajasta, sillä eduskunnan puhemies eivät äänestä. Eduskuntaa nimitetään myös valtiopäiviksi, jolloin se kokoontuu säätämään lakeja, joiden mukaan yhteiskunta toimii ja joihin se pohjautuu. Lakien noudattamisen valvonta on tuomioistuimien ja poliisin vastuulla.

Puolueet Suomessa

Kuten hyvin tiedämme, Suomessa edustajat jakautuvat puolueisiin, jotka ovat ryhmiä, joilla on erilaiset tavoitteet ja arvomaailmat. Puolueita ovat Suomessa muun muassa Vihreä Liitto, Kokoomus, Keskusta sekä Perussuomalaiset. Eduskunta valitsee myös hallituksen eli valtioneuvoston, jossa vaalien voittajapuolueen puheenjohtaja alkaa vetämään niin sanottuja hallitusneuvotteluita, jossa hallitukseen pääsevät puolueet päätetään. Hallituksen ulkopuoliset puolueet muodostavat opposition, jonka tarkoitus on kyseenalaistaa hallituksen tekemää politiikkaa.

Mitkä ovat eduskuntavaalit?

Eduskuntavaalit ovat joka neljäs vuosi Suomessa käytävät vaalit, jossa kansa äänestää itselleen eduskunnan, eli 200 edustajaa päättämään Suomen asioista. Jokainen vähintään 18-vuotias Suomen kansalainen voi äänestää vaaleissa sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Jokainen kansalainen äänestää edustajan omasta vaalipiiristään, johon Suomi on jaettu. Vaalien jälkeen valitut edustajat muodostavat eduskunnan. Eduskuntaan kuuluvat olennaisena osana myös niin sanotut täysistunnot, jolloin eduskunta kokoontuu keskustelemaan olennaisista asioista. Täysistuntojen tarkoitus on käsitellä lakialoitteita sekä erilaisia talousarvioesityksiä. Täysistunnot ovatkin kansalle pieni ikkuna päästä sisään siihen, mitä eduskunnassa oikein tehdään, sillä istunnot ovat usein televisioituja. Eduskunnan kyselytunnilla edustajat voivat tehdä hallituksen jäsenille erilaisia kysymyksiä. Tämä onkin opposition näkyvin osa politiikassa. Eduskunta jakautuu lisäksi valiokuntiin, joissa esitykset käytännössä käsitellään. Eduskunta koostuu useista eri valiokunnista, joita ovat muun muassa suuri valiokunta, perustuslakivaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta sekä hallintovaliokunta. Näiden valiokuntien jäsenmäärät vaihtelevat niiden tyypin mukaan. Esimerkiksi suuressa valiokunnassa on peräti 25 jäsentä ja 13 varajäsentä, joten se on nimensä mukaisesti varsin suuri.