Maamme eduskunnalla on suuri vastuu lainsäätäjinä ja lakien säätämisellä on aina vaikutusta jokaisen meidän elämään. Monesti emme tiedä, mitä kaikkea eduskunnassa sovitaan ja millaisia lakimuutoksia on tekeillä. Usein näiden muutosten ja päätösten tulokset näkyvät meille hintojen kasvuna tai muutoksina elämän muilla osa-alueilla. Mitä vaikutusta siis lainsäädännöllä on esimerkiksi hintatasoon, sitä selvitämme seuraavassa. 

Valtiot joutuvat taiteilemaan erilaisten tilanteiden kanssa ja monet päätökset johtavat esimerkiksi siihen, että valtion talous on joko alijäämäinen tai ylijäämäinen. Nykymaailmassa olemme kuitenkin tottuneet kuulemaan kasvavasta velasta ja talouden alijäämästä. On siis helppoa arvata, että ne lainsäädännön päätökset, joita tehdään esimerkiksi velanoton puolesta lisäävät jossain määrin tavallisen ihmisen talouden ahdinkoa, kun valtion on lisättävä verotusta lähes jokaisella eri osa-alueella. Tämä on nykypäivänä sitä inflaatiota, joka näkyy hintatason kasvuna ja monien mielestä hinnat myös nousevat nopeammin kuin esimerkiksi ihmisten palkat. 

Financial goals,saving money

Lainsäädäntö vaikuttaa myös epäsuorasti meihin yritysten kautta, koska lainsäätäjät määrittävät erilaisia toimia yrityksille, jotka vaikuttavat meihin kun hankimme yrityksen tuotteita ja palveluita. Tämän takia esimerkiksi Marimekko astiat voivat maksaa Suomessa enemmän kuin muissa maissa, juuri verotuksen takia. Toki hyvi tarjouksia voi löytää verkosta, kuten https://makujakauppa.fi verkkosivuilta.

Lainsäädännöllä voi olla myös positiivisia vaikutuksia hintatasoon, jos esimerkiksi päätetään pudottaa, jonkin hyödykkeen verotusta. Tämä näkyy suoraan kuluttajan pussissa. Myös verojen keventäminen lisää nopeasti kuluttajien ostovoimaa ja sillä voi olla nopeasti suurempia positiivisia vaikutuksia kuin verojen nostamisella. Myös monet muut päätöksen ja lainsäädäntö vaikuttaa siihen miten hinnat liikkuvat. Jos lainsäätäjät haluavat, voivat he esimerkiksi nostaa yritysten verotusta pilviin, mutta sillä voi olla kuitenkin suurempia ongelmallisia vaikutuksia kaikkiin.

On siis hyvä ymmärtää, miten tämä kaikki toimii ja sen takia kannattaa käydä tutustumassa esimerkiksi valtion rakentamaan budjettiin. Siitä selviää nopeasti, mihin kaikki valtion varat keskittyvät ja miten kerättyjä verovaroja esimerkiksi hyödynnetään kaikkien hyväksi.