Isis-vaimojen ja -lasten palauttamisesta Suomeen on käyty viime aikoina runsasta keskustelua, eikä asiaa ole vielä suinkaan käsitelty loppuun. Teema on monitahoinen ja sitä voidaankin tarkastella sekä poliittisesta, lainsäädännöllisestä että kulttuurisesta näkökulmasta käsin.

Poliittinen näkemys Isis-vaimojen palauttamisesta

Poliitikoille Isis-vaimojen ja -lasten palauttaminen Suomeen on kuuma peruna, mutta asiasta ei ole vielä uskallettu tehdä ratkaisua suuntaan eikä toiseen. Jos Isis-vaimot osoittautuisivat turvallisuusuhaksi palauttamisen jälkeen, olisivat heidän palauttamisestaan päättäneiden poliitikkojen päät pian vadilla ja kansa vaatisi syyllisiä vastaamaan päätöksistään. Jos taas Isis-lapsia ehtisi menehtyä leirien vaikeissa olosuhteissa ennen kuin pelastustoimiin ryhdyttäisiin, olisivat poliitikot jälleen vaarassa joutua raskaan arvostelun kohteeksi. Tässä tilanteessa he ovatkin kuin kahden tulen välissä, jossa yhtä ainoaa ja selkeää ratkaisuvaihtoehtoa ei ole.

Lainsäädännöllinen näkemys Isis-vaimojen palauttamisesta

Myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta katsottuna Isis-vaimojen ja -lasten palauttaminen on haasteellista. Ensinnäkin tulisi selvittää, kuinka Isis-vaimojen mahdollisesta rikosvastuusta huolehditaan. Jos Isis-vaimot ovat syyllistyneet rikoksiin, on näitä rikoksia vaikea tutkia Suomessa, eivätkä mahdolliset uhrit välttämättä saa oikeutta. Toisaalta voidaan taas kysyä, voidaanko paikallisten tuomioistuinten oikeudenmukaisuuteen luottaa ja onko paikan päällä sellaisia elimiä, jotka voisivat todentaa mahdollisesti tehdyt rikokset?

On myös puhuttu siitä, voidaanko Suomen lastensuojelun periaatteita soveltaa niihin suomalaisiin lapsiin, jotka elävät erittäin haasteellisissa olosuhteissa Suomen rajojen ulkopuolella. Suomessa tällaisissa tilanteissa voitaisiin turvautua huostaanottoon, mutta entäpä leireillä, joissa suomalaissyntyiset lapset ovat vaarassa kuolla jopa aliravitsemukseen tai ripuliin? Tilanne on nimittäin se, etteivät kaikki Isis-äidit ole valmiita päästämään lapsiaan Suomeen yksin. Lainsäädännöllisesti on todettu, ettei Suomen kansalaisen maahantuloa voida estää, eli jos Isis-vaimot ja -lapset pääsevät omin avuin rajalle, saavat he lain mukaan palata kotimaahansa.

Kulttuurinen näkemys Isis-vaimojen palauttamisesta

Toisaalta on taas keskusteltu paljon myös siitä, voivatko Isis-vaimot ja -lapset enää sopeutua Suomeen elettyään pitkään Isis-valtiossa. Aiheuttaisivatko he Suomeen palattuaan suoranaisen turvallisuusuhan? Toinen seikka on sitten se, että eettisestä näkökulmasta meillä on velvollisuus suojella kaikista heikoimpia. Tämä on kuitenkin melkoista tasapainoilua yhtäältä Isis-vaimojen ja -lasten sekä toisaalta taas Suomen kansan suojelun välillä.